Aangevraagde omgevingsvergunningen: Schaardijk 23

Status: Aanvraag
Startdatum: 04-03-2015
Einddatum: 18-03-2015
Locatie: 2921 LG 23

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Schaardijk 23: conserveeractiviteiten in productiehal 4, Milieuneutraal wijzigen (datum ontvangst: 16 februari 2015).