Aangevraagde omgevingsvergunningen: Populierenlaan 29

Status: Aanvraag
Startdatum: 04-03-2015
Einddatum: 18-03-2015
Locatie: 2925 CP 29

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

Populierenlaan 29: het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 18 februari 2015).