Aangevraagde omgevingsvergunningen: Boezemdreef 2

Status: Aanvraag
Startdatum: 04-03-2015
Einddatum: 18-03-2015
Locatie: 2922 BA 2

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Boezemdreef 2: het realiseren van 2 parkeerplaatsen (datum ontvangst:  20 februari 2015).