Aangevraagde omgevingsvergunning:Stormsweg 11

Status: Aanvraag
Startdatum: 21-10-2015
Einddatum: 02-12-2015
Locatie: 2921 LZ 11

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Stormsweg 11: beperkte omgevingsvergunning milieu, het opslaan, verdichten, het verpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen, voor zover daarmee de uitvoering/activiteiten gericht zijn op de verwijdering van afvalstoffen (datum ontvangst: 12 oktober 2015).