Aangevraagde omgevingsvergunning: sectie A perceelnummer 6958 en 5396

Status: Aanvraag
Startdatum: 11-11-2015
Einddatum: 25-11-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • sectie A perceelnummer 6958 en 5396  Prinsessenpark (oude locatie Prinsessenflats, gebied tussen de Nooderstraat, Kon. Julianalaan, Prins Bernardstraat, Molenvlietsingel): nieuwbouw van 109 appartementen (twee appartementsgebouwen, blok 1 & 2) (datum ontvangst:  30 oktober 2015).