Aangevraagde omgevingsvergunning: perceel naast Ouverturelaan 105

Status: Aanvraag
Startdatum: 08-04-2015
Einddatum: 22-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • het perceel naast Ouverturelaan 105: bestaande vier tijdelijke noodlokalen: het in stand houden en in gebruik laten voor maximaal vijf jaar (datum ontvangst: 25 maart 2015).