Aangevraagde omgevingsvergunning: Stormsweg 9

Status: Aanvraag
Startdatum: 22-07-2015
Einddatum: 05-08-2015
Locatie: 2921 LZ 9

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ( reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Stormsweg 9: het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een oefenruimte voor een periode van zes maanden ten behoeve van de muziekvereniging Concordia. (datum ontvangst:  15 juli 2015).