Aangevraagde omgevingsvergunning: Stormsweg 11

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-06-2015
Einddatum: 01-07-2015
Locatie: 2921 LZ 11

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Stormsweg 11: vervanging van het klein chemisch afval depot (datum ontvangst: 4 juni 2015).