Aangevraagde omgevingsvergunning: IJsselstraat 87

Status: Beschikking
Startdatum: 03-02-2016
Einddatum: 17-02-2016
Locatie: 2922 AR 87

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • IJsselstraat 87: het realiseren van een mantelzorgwoning (datum ontvangst: 21 januari 2016).