Aangevraagde omgevingsvergunning: Buys Ballotsingel 6a t/m 9b

Status: Aanvraag
Startdatum: 07-09-2015
Einddatum: 19-10-2015
Locatie: 2922 HE 6a

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Buys Ballotsingel 6a t/m 9b: renovatie van woningblok (datum ontvangst: 7 september 2015)