Aangevraagde omgevingsvergunning: Burg. Lepelaarssingel 52

Status: Beschikking
Startdatum: 17-02-2016
Einddatum: 02-03-2016
Locatie: 2925 ES 52

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • Burg. Lepelaarssingel 52: het wijzigen van de garage in een verblijfsruimte en het uitbreiden van de garage aan de voorzijde. (datum ontvangst: 3 februari 2016).