APV verleend: verklaring van geen bezwaar voor de fietstocht Cycle for Hope op 23 juni 2018

Status: Beschikking
Startdatum: 19-06-2018
Einddatum: 31-07-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft een verklaring van geen bezwaar verleend voor:

  • de fietstocht Cycle for Hope op 23 juni 2018, voor wat betreft route door Krimpen aan den IJssel.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.