APV verleend: een wervingsactie voor donateurs van goede doelen van 1 juni 2018 tot en met 1 januari 2019

Status: Beschikking
Startdatum: 19-06-2018
Einddatum: 31-07-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor:

  • Een wervingsactie voor donateurs van goede doelen van 1 juni 2018 tot en met 1 januari 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.