APV Verleend standplaats verkoop kerstbomen bij parkeerplaats Iris

Status: Beschikking
Startdatum: 14-11-2017
Einddatum: 26-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • een standplaats voor de verkoop van kerstbomen bij de parkeerplaats Iris van 1 tot en met 23 december 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.