APV Verleend: standplaats plantjesmarkt op het terrein van de Lidl op de Brink van 5 tot en met 8 april 2018

Status: Beschikking
Startdatum: 05-12-2017
Einddatum: 16-01-2018
Locatie: 2925 VP


Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

  • een plantjesmarkt op het terrein van Lidl op de Brink van 5 t/m 8 april 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.