APV Verleend: het houden van een verkoping op het Tuyterplein/Nachtegaalstraat op 10 maart 2018

Status: Beschikking
Startdatum: 05-12-2017
Einddatum: 16-01-2018
Locatie: 2922 VL

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • het houden van een verkoping  op het Tuyterplein/Nachtegaalstraat op 10 maart 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden