APV Verleend Eetcafe Santas voor 11 november 2017 tot 03.00 uur

Status: Beschikking
Startdatum: 31-10-2017
Einddatum: 12-12-2017
Locatie: 2925 CJ 1

APV / Verleend - Ontvangen 

De burgemeester heeft een ontheffing sluitingstijd verleend aan:

  • Eetcafe Santas voor 11 november 2017 tot 03.00 uur;

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.