Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 16-02-2021
Einddatum: 30-03-2021
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van team Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

naam en voorletters                 adres                                                  postcode

Chraou, M.                                 Albert Schweitzerlaan 9                        2922 HA

Zimmerman, E.H.                       Zandrak 2                                           2924 BC

Stoyle, D.G.                               Dokter W.M. Blomsingel 8c                   2922 CC

Van der Linden, A.                      Stad en Landschap 5                            2923 BK        

Armeen, S.                                Van der Hoopstraat 100                          2921 LD

Deze personen wordt verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar team burgerzaken. Dit team is te bereiken via: adresonderzoek@krimpenaandenijssel.nl of via 14 0180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 16-02-2021.