Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Algemeen
Startdatum: 22-10-2019
Einddatum: 03-12-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters                       Adres                                   Postcode

R. Groen                                        Tuinstraat 40                        2921 XK

H.Scholte                                       Van der Hoopstraat 100         2921 LD

U.D. Peterson                                 Van der Hoopstraat 100         2921 LD

R.M. van Sprang                             Lijsterbes 17                         2925 CH

S.K. Somdee                                  Jozef Israëlsstraat 69             2923 CJ

  1. Bouabda                                Van Ruysdaelstraat 61            2923 XN

A.M. Marinova                                Hofje van Noblet 31               2926 RG

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het team burgerzaken. Het team is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd wordt de inschrijving in de BRP beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 22 oktober 2019.