Kennisgeving Verlenging Beslistermijn

Status: Algemeen
Startdatum: 28-05-2019
Einddatum: 30-06-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  het plaatsen van een tijdelijke tent tot eind 2021 ten behoeven van de bodemsanering voor het EMK-terrein.

Locatie:  EMK-terrein

De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 juni 2019. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan, behalve door de aanvrager, geen bezwaar ingediend worden.