Aanwijzingsbesluit toezichthouder Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 06-11-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 30 oktober 2018 is vastgesteld dat de heer X. Leijnse is aangewezen als toezichthouder:

  • Drank – en Horecawet
  • Algemene Plaatselijke Verordening
  • Havenverordening
  • Afvalstoffenverordening
  • Marktverordening
  • Wet op de Kansspelen
  • Wet Basisregistratie Personen.

Daarnaast is de heer X. Leijnse aangewezen als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1). De heer X. Leijnse is werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.