Aanwijzing koopzondagen 2018

Status: Beschikking
Startdatum: 16-10-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben op 9 oktober bekendgemaakt dat zij hebben besloten om met ingang van 21 oktober 2018 11 zondagen (van 12.00 uur tot 18.00 uur) aan te wijzen als koopzondag. Ook hebben zij 25 december 2018 (Eerste Kerstdag) aangewezen als dag dat winkels van 12.00 uur tot 18.00 uur geopend mogen zijn.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.