Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Algemeen
Startdatum: 30-10-2018
Einddatum: 27-11-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                                Adres                                 Postcode

Ron Noe                                                    M.Govert Flinckstraat 6         2923 AC

Deze personen worden verzocht te reageren tot vier weken na de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 140180. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 30 oktober 2018.