Van der Hoopstraat 2: het realiseren van een uitbouw aan de voor- en zijkant van de woning.

Status: Aanvraag
Startdatum: 18-09-2018
Einddatum: 30-10-2018
Locatie: 2923 CP 56

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) hebben ontvangen:

• Jan Steenstraat 56: het realiseren van een uitbouw aan de voor- en zijkant van de woning (datum ontvangst: 11 september 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.