Vergunning aangevraagd voor Waalsingel 34/36: uitbouw, dakkapellen en inrit

Status: Aanvraag
Startdatum: 03-09-2018
Einddatum: 15-10-2018
Locatie: 2921 AX 34

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) hebben ontvangen:

  • Waalsingel 34/36: het realiseren van een uitbouw en het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde van de woning en het realiseren van een inrit (datum ontvangst: 3 september 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.