Verkeersbesluit opheffen inrijverbod vrachtwagens Koningin Julianastraat

Status: Algemeen
Startdatum: 27-08-2018
Einddatum: 08-10-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om het verkeersbord C7 op de Koningin Julianastraat ter hoogte van de Noorderstraat te verwijderen. Hierdoor wordt het inrijverbod voor vrachtwagens in de Koningin Julianastraat opgeheven.

Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.