Ontheffing verleend voor Albert Heijn Raadhuisplein 58a

Status: Algemeen
Startdatum: 31-08-2018
Einddatum: 12-10-2018
Locatie: 2921 AR 1

Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit voor:

  • Albert Heijn Raadhuisplein 58a: voor de gedeeltelijke sloop- en verbouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden en/of -dagen met betrekking tot de verbouwing van het winkelpand. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van vrijdag 5 oktober 2018 tot en met dinsdag 16 oktober 2018. (datum besluit: 31 augustus 2018, datum verzonden: 31 augustus 2018)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.