Verlenging beslistermijn: Van der Hoopstraat 2

Status: Beschikking
Startdatum: 04-09-2018
Locatie: 2921 LR 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor: het realiseren van een dakopbouw
    Locatie: Van der Hoopstraat 2

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatumĀ  26 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.