Verlenging beslistermijn: Lekdijk 212

Status: Beschikking
Startdatum: 04-09-2018
Locatie: 2921 AH 212

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het vergroten van de woning aan de achterzijde
Locatie: Lekdijk 212

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatumĀ  17 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.