Tosca 45: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 23-08-2018
Einddatum: 04-10-2018
Locatie: 2926 PK 45

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) hebben ontvangen:

• realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 23 augustus 2018).