Verlenging beslistermijn: Bogerd 48

Status: Beschikking
Startdatum: 21-08-2018
Einddatum: 24-10-2018
Locatie: 2922 EB 48

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het met 30 cm naar buiten plaatsen van de entree
Locatie: Bogerd 48

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 oktober 2018.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.