Aanwijzingsbesluit toezichthouders Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 13-06-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 5 juni 2018 is vastgesteld dat de heer F. van Pelt  is aangewezen als toezichthouder:
• als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;
• Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
• Havenverordening 2013;
• Afvalstoffenverordening;
• Marktverordening;
• Wet op de Kansspelen;
• Wet Basisregistratie Personen.

En de heer A.A. Kroon is aangewezen als toezichthouder:
• Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
• Havenverordening 2013;
• Afvalstoffenverordening;
• Marktverordening;
• Wet op de Kansspelen;
• Wet Basisregistratie Personen.

Daarnaast de heren A.A. Kroon en F. van Pelt aan te wijzen als toezichthouders en handhavers Openbare Ruimte (Domein 1). De heren A.A. Kroon en  F. van Pelt zijn werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporingsambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.