Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Algemeen
Startdatum: 22-05-2018
Einddatum: 03-07-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                  Adres                                Postcode

  • K.E. Van der Broek                                      Tuinstraat 128                                          2921 XM
  • T.N. Pomana                                                Tuinstraat 128                                          2921 XM
  • M. Karaca                                                    Narcis 43                                                 2925 XC
  • B.J. Wemmers                                              Plechtaak 15                                            2924 TE
  • N. de Vries                                                   Populierenlaan 37                                     2925 CP
  • P. Verploegen                                               Meidoornhof 51                                       2923 EM

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 22 mei 2018.