Aanwijzingsbesluit toezichthouders Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 27-02-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester M.W. Vroom van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 20 februari 2018 is vastgesteld dat de heer F. van Pelt  is aangewezen als toezichthouder:

  • als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
  • Havenverordening 2013;
  • Afvalstoffenverordening;
  • Marktverordening;
  • Wet op de Kansspelen;
  • Wet Basisregistratie Personen

Daarnaast de heer F. van Pelt aan te wijzen als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1). De heer F. van Pelt is werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.