Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Algemeen
Startdatum: 14-11-2017
Einddatum: 26-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters        Adres                                       Postcode

Waalring, I.V.                   Van der Hoopstraat 100          2921 LD
Ter Neuzen, P.                 Van der Hoopstraat 100          2921 LD
Pinas, S.T.                        IJsselstraat 42                         2922 AS

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 15 november 2017.