Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 05-07-2017
Einddatum: 04-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters        Adres                                       Postcode

R. Peterse                           Jan van Goyenstraat 10            2923 AD
W.A. van Breen                   Tijm 24                                      2925 SN
G.R.D. Leliënhof                  Burg. Aalberslaan 30                2922 BD
C. Mohammed                     Wethouder Brouwerstraat 62  2922 XR
L.J.P. Rosales                      Jozef Israëlsstraat 69              2923 CJ
A.C. Schuit                           Ouverturelaan 39                    2926 PT

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl
of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 4 juli 2017.