Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 28-03-2017
Einddatum: 29-03-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters               Adres                            Postcode
S. Sitaram                               Tournooi 83                   2924 VE
P.R.D. Jadoenath                    Tournooi 83                   2924 VE

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: burgerzaken@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 29 maart 2017.