Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 31-01-2017
Einddatum: 14-02-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.
Naam en voorletters   Adres                                 Postcode
R. Schipper                  Govert Flinckstraat 3         2923 AC
R.M.F. Costa Gomez    Van der Hoopstraat 100    2921 LD
S.A. Sandel                 Weth. Brouwerstraat 51    2922 XN
J. Saabeel                   Burg. Aalberslaan 65         2922 BC
N. Dadeem                  Meidoornstraat 10            2923 BG
R.G. Maksoedan          Middenwetering 123         2922 EG

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl
of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 1 februari 2017.