Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 23-11-2016
Einddatum: 04-01-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam, voorletters                             Adres                                     Postcode
Van Wijngaarden E.C.M.                     Boezemdreef 2                       2922 BA
Spel, L.E.                                            Treviso 74                               2921 BJ
Nguyen, T.H.Y.                                    Burgerdijkstraat 49                 2921 XB
Norbart, A.W.B.                                   Van der Hoopstraat 100         2921 LD
Tjon-Sien-Fat, Gerrit                            Van der Hoopstraat 100         2921 LD

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 23 november 2016.