Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 15-06-2016
Einddatum: 15-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam, voorletters   Adres                            Postcode

Fortes S.B.                 Vijverlaan 381                2923 TL
Kok D.                        Burg. Aalberslaan 82b    2922 BE
Moqadas M.               Middenwetering 156       2922 EH 

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 15 juni 2016.