Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 15-06-2016
Einddatum: 16-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam, voorletters   Geboortedatum             Uitgeschreven per

X. An                        31-01-1981                   20-04-2016
J.K. Piqué                 26-02-1992                   20-04-2016
G.H. Meijer               23-06-1973                   20-04-2016
S. Pershad               30-12-1974                   20-04-2016
Y.A. Salazar              28-05-1976                   20-04-2016
R.L. Broeders            21-07-1987                   20-04-2016
R.R. Paula                 01-01-1996                   20-04-2016
G. van Baren             17-06-1961                  20-04-2016
C. van Baren             28-10-1994                  20-04-2016
C. van Baren             22-11-1990                  20-04-2016
S. Mac Donald           27-10-1965                  20-04-2016

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

De termijn gaat één dag na deze publicatie in.