Verleende omgevingsvergunning

Status: Beschikking
Startdatum: 20-01-2016
Einddatum: 02-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • sectie A perceelnummer 5396 en 6958 Prinsessenpark: nieuwbouw van twee appartementengebouwen (blok 1 en 2), bestaande uit 109 appartementen op het perceel Koningin Julianastraat 141 t/m 221 oneven en Oranjesingel 1 t/m 74 (oude locatie Prinsessenflats, gebied tussen de Noorderstraat, Kon. Julianalaan, Prins Bernardstraat, Molenvlietsingel) (datum besluit: 7 januari 2016, datum verzonden: 7 januari 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.