Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 21-10-2015
Einddatum: 02-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen


Naam en voorletters:                         Adres:                              Uitgeschreven per:

Bijl, J.A.                                                  Boerhaavelaan 40            16 september 2015
Belmoukadim, B.                                    Zandrak 60                       16 september 2015
Van Dam, P.                                           Steenbakkersstraat 34     16 september 2015
Trinidad, D.G.R.                                      Van der Hoopstraat 100   16 september 2015
Pors, E.R.                                               Vijverlaan 288                   16 september 2015
Griffiths, T.S.                                           Rotterdamseweg 79         16 september 2015
Baga, E.M.                                              Zonnebloem 21                 16 september 2015
Erkılıçoğlu, E.N.                                       Zandrak 60                        16 september 2015
Esser, G.C.                                             Toccata 128                        16 september 2015

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.