Kennisgeving ontwerpbeschikking

Status: Aanvraag
Startdatum: 16-07-2015
Einddatum: 27-08-2015
Locatie: 2921 LG 24

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 17 december 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van IHC Offshore & Marine B.V. voor de inrichting aan de Schaardijk 24, 2921 LG Krimpen aan den IJssel. Het betreft een inrichting voor het bouwen van (zee)schepen.

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting voor het onderdeel milieu. De veranderingen betreffen het verplaatsen van de pipingshop naar een nieuwbouw romneyloods en het proefdraaien van de scheepsmotoren. Verder is de intensiteit van een aantal bedrijfsactiviteiten afgenomen.
Tevens is het wijzigen en vervangen van geldende geluidsvoorschriften uit de onderliggende revisievergunning aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen om de vergunning te verlenen.

Inzage 16 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 16 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 inzien bij: de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel en de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze indienen

Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer P.C. Heyne van de DCMR, telefoon: 010 - 246 86 61.
Zaaknummer: 98469026, DMS-nummer: 21982741.