Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 15-07-2015
Einddatum: 16-07-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van het Publiekscentrum is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters                                  Adres                                   Uitgeschreven per

Alleyne, O.R.                                       Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Dongen, T.                                          Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Duijn, P.                                              Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Karabiçek, A.                                       Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Molendijk, D.R.                                     Van der Hoopstraat 100             11-05-2015
Sluijmers, W.D.                                    Van der Hoopstraat 100             11-05-2015
Verhoeve, M.P.T.                                  Van der Hoopstraat 100             11-05-2015
Taleb, M.                                              Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Banis, J.                                               Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Concention, D.P.L.M.L.T.                      Van der Hoopstraat 100              11-05-2015
Hooi, J.G.                                              Boveneindselaan 22                    11-05-2015
Boudewijn, G.                                       Jozef Israëlstraat 51                   11-05-2015

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.