Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 10-06-2015
Einddatum: 11-05-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van het Publiekscentrum is naar voren gekomen dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                                                    Adres                                                 Postcode


 Alleyne, O.R.                                                   Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Dongen, T.                                                      Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Duijn, Pieter                                                    Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Haijnes L.H.R.                                                  Van der Hoopstraat 100                                      2921 LD
 Karabiçek                                                         Van der Hoopstraat 100                                      2921 LD
 Molendijk D.R.                                                  Van der Hoopstraat 100                                      2921 LD
 Sluijmers W.D.                                                 Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Verhoeve M.P.T.                                               Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Taleb, M.                                                          Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Banis, J.                                                           Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Concention, D.P.L.M.L.T.                                  Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Gelen, P.T.J.                                                     Van der Hoopstraat 100                                       2921 LD
 Hooi, J.G.                                                          Boveneindselaan 22                                             2924 BA
 Boudewijn, G.                                                  Jozef Israëlstraat 51                                             2923 CJ
 Starre, T. van der                                            Parkzoom 15                                                         2922 CT

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

De geplande datum van uitschrijving is 11 mei 2015.