Kennisgeving ontwerpbeschikking

Status: Beschikking
Startdatum: 14-05-2015
Einddatum: 24-06-2015
Locatie: 2921 LP 8

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 1 augustus 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van WD Trading B.V. voor de inrichting aan de Giessenweg 8, 2921 LP Krimpen aan den IJssel.
Het betreft een inrichting voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen (accu’s en batterijen), het opslaan van 100 m3 afgedankte apparatuur, het opslaan van loodaccu’s, het bewerken van wit-, bruin- en grijsgoed en het overslaan, scheiden en opbulken van afvalstoffen.
De aanvraag betreft een oprichtingsvergunning.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 14 mei 2015 tot en met 24 juni 2015 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische 
    afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Tevens wordt u verzocht een kopie van de zienswijze te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer H. Smit van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 00.
Zaaknummer: 98458269, DMS-nummer: 21949276.