Aangevraagde omgevingsvergunning:

Status: Aanvraag
Startdatum: 08-04-2015
Einddatum: 22-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

  • sectie A  perceelnummer 8395 nabij de Griendstraat: in dijktraject 1 van het dijkversterkingsproject Krimpen wordt op een 3-tal plaatsen met damwanden een beschermconstructie aangebracht in de binnenteen van de nieuw te realiseren dijk. (datum ontvangst: 27 maart 2015).