WOZ Portaal

Algemene informatie

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken oftewel de Wet WOZ bepaalt de gemeente elk jaar de waarde van alle onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden, kantoren, bouwkavels, panden in aanbouw etc. De WOZ-waarde is belangrijk, omdat deze waarde als grondslag wordt gebruikt voor de onroerende zaakbelastingen (OZB )van de gemeente, voor de inkomstenbelasting van het Rijk en voor de waterschapslasten. Voor 2021 zijn alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 2020. Deze waarde is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoe stelt de gemeente de waarde van uw huis vast?

De waarde van een woning is onder andere afhankelijk van de verkoopwaarde van een vergelijkbare woning of bedrijfspand, de grootte, perceeloppervlakte, bijgebouwen, de leeftijd en de duurzaamheid, maar ook van de ligging en de staat van onderhoud etc. Al die factoren bij elkaar bepalen de waarde van uw huis. De bepaling van die waarde gebeurt door middel van verkooptransacties van vergelijkbare woningen die op of rondom de waardepeildatum (voor 2021: 1-1-2020) zijn gerealiseerd. Ook verbouwingen en uitbreidingen worden door de gemeente bijgehouden en beoordeeld. Een verbouwing heeft namelijk invloed op de waarde van uw woning. Na de gereed melding wordt de verbouwing verwerkt in de gemeentelijke administratie en in de modellen voor het bepalen van de waarde.

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe uw taxatie is opgebouwd, log dan hieronder in op het WOZ-portaal. U kunt daar uw taxatieverslag inzien en downloaden.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. U moet het bezwaar motiveren en aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde.

Wanneer u bezwaar maakt, kunt u dat schriftelijk en elektronisch doen. Elektronisch bezwaar maken kan alleen via het WOZ-portaal. Let op: u kunt geen bezwaar maken via de e-mail.

Betaling belastingen en corona

Het kan zijn dat u door corona in financiële moeilijkheden bent. Voor nadere informatie en mogelijkheden voor het aanvragen van een betalingsregeling verwijzen wij u naar Informatie voor ondernemers over coronavirus.

Huurder

Bent u huurder van een sociale huurwoning en wilt u uw maximale huurprijs per 1 juli berekenen? Kijk dan op www.huurcommissie.nl

Gerelateerde dossiers:

WOZ-beschikking, bezwaarschrift

Raadplegen WOZ waarde

OZB

Hondenbelasting

Rioolheffing

Automatische incasso

Door op onderstaande knop te drukken gaat u naar het WOZ-portaal.

  • Meer informatie

    Digitaal aanvragen

    Open voor meer informatie het document hieronder.

    Formulieren en links