Nederlandse identiteitskaart aanvragen

Algemene informatie


Voor dit product moet u een afspraak maken

Voor een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen.

Voor zowel de aanvraag als het afhalen moet u een afspraak maken. Een Nederlandse Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is de kaart 5 jaar geldig.

De Nederlandse Identiteitskaart moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen.

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een paspoort op paspoort aanvragen.

 • Voorwaarden

  De Nederlandse identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd in de gemeente waar u bent ingeschreven.

  Vanaf 12 jaar kan de Nederlandse identiteitskaart zelfstandig aangevraagd worden. Kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn, hebben voor de afgifte van de Nederlandse identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van de degenen die het gezag (ouderlijke macht) over hen hebben. Meestal zijn dit beide ouders. Heeft één van de ouders alleen het gezag (ouderlijke macht), dan is toestemming van deze ene ouder voldoende. Voor die toestemming kunt u gebruik maken van het formulier 'toestemming reisdocument'. Toestemmingsformulieren zijn onderaan deze pagina te downloaden of verkrijgbaar bij het publiekscentrum.

 • Meenemen

  Om een identiteitskaart aan te kunnen vragen heeft u nodig:

  • één goedgelijkende kleurenpasfoto van goede kwaliteit. Kijk voor de voorschriften op paspoortinformatie.nl.
  • alle reisdocumenten die u bezit, ook als de geldigheidsduur al is verstreken (geldt ook voor buitenlandse reisdocumenten);
  • een ander geldig identiteitsbewijs als u geen ‘oud’ reisdocument hebt (bijvoorbeeld een rijbewijs);
  • tot 12 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag heeft). Naast het volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier moet ook (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd van degene die de toestemming heeft verleend; Toestemmingsformulier voor minderjarigen
  • Heeft u geen reisdocument meer in bezit, bijvoorbeeld door diefstal, dan moet een vermissingsverklaring worden opgesteld. Maak een afspraak voor identiteitskaart aanvragen en aan de balie van het Publiekscentrum wordt deze vermissingsverklaring opgesteld;
  • betaling vindt plaats bij aanvraag.
 • Kosten

  Sinds 9 maart 2014 zijn het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor volwassenen 10 jaar geldig. Betaling vindt plaats bij aanvraag van het document.

  De kosten voor het aanvragen van een reisdocument in 2019 zijn:
  Paspoort € 71,35
  Paspoort tot en met 17 jaar € 53,95
  Zakenpaspoort € 71,35
  Spoedprocedure paspoort € 48,60

  ID kaart € 56,80
  ID kaart tot en met 17 jaar € 29,95
  Spoedprocedure ID kaart € 48,60

  U kunt alleen met PIN betalen.

 • Levertijd

  Vijf werkdagen na uw aanvraag kunt u uw reisdocument ophalen. Eventueel kunt u gebruik maken van een spoedprocedure. Dan kunt u in principe een dag later uw identiteitskaart al ophalen. De aanvraag moet dan wel voor 14:00 uur zijn gedaan. Voor deze procedure worden extra kosten in rekening gebracht.

 • Extra informatie

  De Nederlandse identiteitskaart moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen!

  Huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking

  Het kan zijn dat u vanwege een fysieke beperking niet in staat bent om naar het Publiekscentrum te komen voor de aanvraag van een reisdocument. In dat geval kunt u vragen om een huisbezoek. Met fysieke beperking bedoelen we dat u op geen enkele andere wijze –denk aan bus, taxi of een andere vorm van begeleiding– in staat bent om naar het raadhuis toe te komen. Voordat het huisbezoek plaatsvindt, moet u een aanvraag doen bij het Publiekscentrum. De medewerker zal vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het raadhuis kunt komen. De gemeente behoudt zich het recht voor te vragen naar een medische verklaring. Als u in aanmerking komt voor de service aan huis, dan komt een medewerker van de gemeente op afspraak bij u langs om de aanvraag van het reisdocument te regelen.

  De Nederlandse identiteitskaart is geldig in de volgende landen:

  Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland. Voor Turkije geldt dat inwoners van Nederland visumplichtig zijn. Gaat u naar een ander land dan bovengenoemde landen dan moet u een geldig paspoort hebben.